Monday, April 6, 2015

2000-2004 ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் போராடி பெற்ற உரிமைகள் பறி போவதற்கு எதிராக போராடிய இலட்சக்கணக்கான ஆசிரியர்-அரசு ஊழியர்களை ஒரே நாளில் ஒரே ஆணையில் வேலை நீக்கம் செய்த சர்வாதிகாரத்தின் வரலாறு....

No comments:

Post a Comment